Bài đăng

Thấu hiểu bản thân để lựa chọn và phát triển nghề nghiệp

Hình ảnh
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG   NHẬN THỨC BẢN THÂN   & LẬP KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   Thực tế cuộc sống hôm nay cho thấy, có một số bạn trẻ chưa hề có ý tưởng rõ rệt nào cho sự phát triển bản thân và sự nghiệp tương lai của chính mình. Một số bạn khác lại nhận thức khá mơ hồ, cảm thấy lúng túng không biết bản thân mình phải bắt đầu từ đâu? Một số bạn khác thì có những ý tưởng nào đó về tương lai của bản thân, nhưng các bạn chưa biết cách nghiên cứu kỹ lưỡng để chắc chắn rằng mình sẽ thành công. Một số bạn khác thì phân vân lựa chọn giữa nhiều hướng đi cho tương lai bản thân, nhưng chưa thể nào đưa ra được một quyết định rõ ràng, dứt khoát. Một số bạn khác tuy đã có mục tiêu nghề nghiệp tương đối rõ ràng, nhưng các bạn lại không biết cách lập kế hoạch nghề nghiệp cho mình, để từng bước biến mục tiêu cao đẹp của mình trở thành hiện thực…     Chúng ta đang sống giữa thời đại toàn cầu hoá về kinh tế. Sự cạnh tranh